CREDIT

 
 
 
 
 
 

Producer

Executive

Consultant

Chief

Technical Officer

Lead Programmers

Programmers

Server

Programmers

Lead Designers

Concept Designers

Skill Designers

Level Designers

Operations Designers

Associate Designers

Writers

Associate Writers

Art Director

Deputy Art Director

Lead 2D Artist

Lead

Character Designer

Character Designers

Lead

Environment Artist

Environment Artists

UI Designers

Technical Artist

Action&FX Designer

Lead Animator

Animators

Lead FX Artist

FX Artist

Cinematic Director

Cinematic Designers

Music Directors

Opening Music

Composer

Sound Designers

Music Recording/

Mixing/ Mastering

Music Recording

Team

Freelance Artists

QA & CS Manager

Lead QA Tester

QA Team

Community Analyst

Customer Service

Localization Team

Marketing Manager

Marketing Team

Visual Designers

OP Animation

World View

Animation

Marketing Video

Official website,

pre-registration site

Chang-Yen Hsieh

Ming-Yang Yu

Alvin Chung

AztecChung

Tzeng Yuxio

Meng-Sung Wu

Shan-Yung Yang

Larry Yang

MBRSL

lwifbf

Maggie Chang

Imagin

HansWu

Wei-Yang Kao

Chi-Yun Wu

Kuan-Lin Yeh

Ying-Tse Sun

Yu-Lin Tsao

Chun-Fu Chao

Saya Wu

Wen-Hong Chiang

Denny Huang

Himawari Tachibana

Yu-Wei Huang

Haraguroicha Hsu

Ciao Jeng

Rocky Hong

Wawa Chen

Terry TW Chen

Jing-Man Lin

Black hair Jason

Isaac Lin

Black hair Jason

Fg Yao

Jack Hung

Domo

Johnson Chan

Six Wang

ADA Tsukiyo

Feng Chung Yang

Chia Jung Kang

Ting Hao Chang

Hoshino Kazuma

Arwen Tseng

Shuyun Chang

Yunyu Pan

Alvis Hou

Wan Jung Li

Kevin Lee

TEE

Wawa Chen

Lijen Huang

JoFang

Zhiuy Jane

TE Hsieh

Pei-Rong Liao

Raven Wu

hsuhsuHsu

Agathe Xu

Qiao Yun

Hazu Shawn

Tse Yang Hung

Oppreico Lin

Chun-Yu Lin

Herou

KOKI

Doreen

Qiao Yun

Hazu Shawn

Isaac Lin

Wuson Hsu

Dorothy Chen

ChiaFu Liao

Yimia Shen

Drew Liu

HuiMin Chen

Kelen

Legna

Tsung Wei Lin

Tzu-Chien Chu

Chou Shih Ting

Drew Liu

Edda Tsai

Chia-Chi Tang

Hsin Lo

Jing Chun Hsu

LU

Xin-Ten, LEE

Kaiyun Yang

Chamber Chu

Wilson Lam

Hoskey

Kiva Wu

Wen Tzu-Chieh

R.T Kao

Hyphen Lu

Sammi Lin

Shao-Ting Sun

Chung-Wei Chen

Lin Hsiao-Chin

Yumiki Hong

shawn lin

popoking

Lin Che Hao

HSIEH I CHUN

Hui Zou

Stephanie Swei

skyfire

007

Mafuyu

HAONI

SIBYL

Sheng-Yung Wen

Andrea Xie

Jiunn Kuo

Chiu Chi-Cheng

Nekokun

Coco

Ryori

KAIKAIKAI

charlie

Barabababa

Frieda​ Chung

J.Y. Hong

Boki Liu

Weay Liao

Bo-Ting Lee

Liang-Hsi Ho

Kevin Hsu

Cheng-Lun Hsu

Risa Cheng

Mone Tokuriki

Jimin Jung

Hitomi Takano

Jack Wu

Anton Mark-Hitchman

Shenzi Yu

Rua

 

Jerry Chang

Nathan Chen

Cindy Hsu

Fiona Chu

Geng-Ming Liu

Soko Yang

Kevin

Idril Chen

Pinhua

Jialing

CoMix Wave Films

Chia-Chi Tang

Xin-Ten, LEE

Agathe Xu

Hoshino Kazuma

Wawa Chen

Soko Yang

Nakata Jouji

Kforce Chen

Yan-K Media Works

Yan-K

HakureiNeko

LDT

Nathan Chen

Meng-Sung Wu

Yi-Tang Wang

Phantom Lin